Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση της ενημέρωσης που έγινε στο σχολείο μας στις 19-9-2012 εδώ.