ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ

Λεωφ. Δημοκρατίας 16

Τηλ. 22540-25560

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Γενικό Λύκειο Μύρινας από εφέτος και για δύο συνεχή σχολικά έτη συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+. Είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα με πολλαπλά οφέλη και για τους μαθητές και για τους εκπαιδευτικούς, αλλά και για ολόκληρη την κοινωνία της Λήμνου. Το θέμα του προγράμματος είναι: «Incubator for Future European Entrepreneurs» («Δημιουργώντας μελλοντικούς ευρωπαίους επιχειρηματίες»). Στο πρόγραμμα αυτό θα συνεργαστούμε με σχολεία από τη Ρουμανία, τη Λιθουανία, την Πορτογαλία και την Πολωνία.

Το θέμα αφορά τη διασύνδεση εθελοντισμού και επιχειρηματικότητας και αποβλέπει στην επισήμανση κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτισμικών φαινομένων ή προβλημάτων που χρήζουν βελτίωσης ή/και επίλυσης και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής που οδηγούν στη δημιουργία επιχειρήσεων, με απώτερο στόχο τον περιορισμό ή την εξάλειψη αυτών των φαινομένων/προβλημάτων και επομένως τη βελτίωση της ζωής και των ατόμων και της κοινωνίας.

Η ενεργός συμμετοχή των μαθητών, με εθελοντικές δράσεις καθώς και με επισκέψεις στα σχολεία των χωρών που εμπλέκονται στο πρόγραμμα, αλλά και η φιλοξενία και η επίσκεψη στο δικό μας σχολείο, θα αποτελέσουν πολύτιμα εφόδια για τους μαθητές/τριες του σχολείου μας.

 

Μύρινα, 12/9/2018