Το σχολικό έτος 2014-2015 υλοποιήθηκε το Πρόγραμμα Αισθητικής Αγωγής με τίτλο: "Πήρα Κόκκινα Γυαλιά κι όλα γύρω Σινεμά τα βλέπω...". Υπεύθυνη καθηγήτρια Πιστοφίδου Αυγή.